TyresNET GmbH vispārējie darījumu noteikumi (GTC)

1 Darbības joma

1.1 Šie GTC attiecas uz pirkumiem, ko veikusi klients (turpmāk tekstā - "klients" vai "jums") vietnē www.visos-riepas.lv, kuru pārvalda TyresNET GmbH (turpmāk tekstā - "TyresNET" vai "mēs"). Visi TyresNET pakalpojumi, produkti un piedāvājumi ir balstīti uz šiem GTC un attiecīgo tiešsaistes veikalu noteikumiem un nosacījumiem. Vietnes politika tiek piemērota, kad lietotājs apmeklēja vietni vai kad viņš vai viņa izmantoja tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus tiešsaistē.

1.2. Slēdzot līgumu, klients tiek uzskatīts par patērētāju, ja viņa pasūtīto preču un pakalpojumu mērķis nav uzskatāms par komerciālu vai pašnodarbinātu profesiju. Uzņēmējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai partnerība, kas, īstenojot līgumu, īstenoja komerciālas vai autonomas darbības.

1.3 Atteikšanās, pretrunīgi vai papildu noteikumi un nosacījumi netiks iekļauti līgumā.

2 Līguma noslēgšana

2.1. Tīmekļa vietnēs klienti tiks informēti par cenām un produktu piegādātājiem bez maksas. Šie piegādātāji ir reģistrēti mazumtirgotāji TyresNET vai citās trešās valstīs (tostarp baltās etiķetes partneri) (turpmāk saukti arī par "tiešsaistes veikaliem"), kas piedāvā produktus internetā.

2.2 Šī informācija nav juridiski saistošs piedāvājums, ko veic TyresNET. Sniegtā informācija ir automatizēta (balstīta uz plūsmām), un tā pamatā ir informācija, ko TyresNET saņēma no tiešsaistes veikaliem un trešajām pusēm (ražotāji, plašsaziņas līdzekļi). Veikalu vai trešo pušu veikalu piedāvājumi tiek atjaunināti vairākas reizes dienā. Atsevišķos gadījumos var būt novirzes un / vai nepatiesa informācija par cenām (kā arī piedāvājuma rangu), piegādes laiku un produktu pieejamību. TyresNET neuzņemas atbildību par šīs informācijas precizitāti. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja TyresNET tika informēta par šādām neprecizitātēm un tās netika labotas vai pieprasīja no tiešsaistes veikaliem vai trešajām personām, ka šīs neprecizitātes ir jālabo.

2.3. Iegādājoties produktus no vietnēm, klients neiekļauj pirkšanas līgumus, pakalpojumu līgumus vai citus līgumus ar TyresNET. Līgumi par produktiem vai pakalpojumiem tīmekļa vietnēs ir noslēgti vienīgi starp klientiem un uzskaitītajiem tiešsaistes veikaliem. Tādēļ ir piemērojami tiešsaistes veikalu GTC (tostarp to atcelšanas noteikumi un datu aizsardzības noteikumi).

2.4. Izmantojot TyresNET tīmekļa vietnes, klientus var tieši pārsūtīt uz tiešsaistes veikalu tīmekļa vietnēm, kuras ir iesniegušas piedāvājumus (noklikšķiniet uz pogas "Turpināt"). Pirms līguma slēgšanas vai pasūtīšanas pasūtītāju pienākums ir pārbaudīt visu attiecīgo informāciju, kā arī tiešsaistes veikalu norādīto valūtu.

2.5. Klientam ir arī iespēja tieši iegādāties pirkumu uz TyresNET tīmekļa vietnēm, to nenododot partneru tiešsaistes veikalos (noklikšķiniet uz pogas "Pievienot grozam"). TyresNET šajā gadījumā nav reprezentatīvas vienai līgumslēdzējai pusei (klientam vai tiešsaistes veikalam) un nepiedalās līgumā, kas noslēgts starp klientu un tiešsaistes veikalu. Visas līgumsaistības, kas rodas vienīgi starp klientu un tiešsaistes veikalu. Attiecībā uz visiem produktiem piemēro juridiskās garantijas tiesības. Turklāt tiek piemērota tiešsaistes veikalu GTC (tostarp to atcelšanas noteikumi) un / vai to maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Klienti tiks skaidri par to informēti, izvietojot pasūtījumu.

2.6. TyresNET norāda, ka nav uzskaitīti visi tirgū pieejamie tiešsaistes veikali. Izvēle ir atkarīga no TyresNET un tiešsaistes veikaliem. Parādītie salīdzinājuma rezultāti neuzskata par pilnīgiem. TyresNET patur tiesības izdzēst atsevišķus produktus vai pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

2.7. Ievades laukos varat labot tipa kļūdas, izmantojot datora tastatūru un peli, līdz esat pabeidzis pasūtījumu un noklikšķinājis uz apstiprinājuma pogas. Saskaņā ar tiesību normām līguma teksts būs pieejams jums, taču pēc līguma noslēgšanas šis teksts netiks saglabāts.

3 Nav garantijas pārņemšanas, nav atbildības par trešās puses informāciju

3.1 Mūsu pakalpojumi var tikt mainīti vai pielāgoti jebkurā laikā. Lūdzu, izmantojiet mūsu pakalpojumus pēc saviem ieskatiem.

3.2. Visos-riepas.lv nevar garantēt lietotājam vai trešai personai, ka sniegtā informācija ir aktuāla, pareiza un / vai pilnīga, kā arī tie pakalpojumi, kas pieejami jebkurā laikā bez pārtraukuma, savlaicīgi, droši un bez kļūdām. Visos-riepas.lv arī negarantē to, ka jebkurā laikā izmantotais aparatūra un programmatūra darbojas bez kļūdām vai ka tiks nekavējoties vai vispār noteikta kļūda.

3.3. Mūsu vietnē ir saites uz citām tīmekļa vietnēm un saturu, ko mūsu serveri uzglabājam citiem savos pakalpojumos, un padarīt tos pieejamus sabiedrībai (piemēram, produktu apraksti vai tiešsaistes veikalu cenas un saites uz tām). Mēs nekontrolētu šo atsauksmju saturu, jo mēs padarām saturu pieejamus TyresNET vai izmantojot šādus darījumus vai datu avotus.

3.4. Visus salīdzināšanas pakalpojumus sniedz TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, tālr. 040-73098288, fakss 040-73098289, e-pasts :. Info@tarifcheck24.de

4 Atbildības ierobežošana

4.1 Visos-riepas.lv ir atbildīgs, ja lietotājs nodarīts kaitējums (a), kas radies no kaitējuma dzīvībai, veselībai vai veselībai sakarā ar Visos-riepas.lv veiktā pienākumu neizpildi, (b) saskaņā ar Likumu par produktu atbildību, no garantijas pieņēmuma vai par krāpniecisku sagrozīšanu; (c) ja Visos-riepas.lv ir nodarījis kaitējumu ar nodomu vai rupjas nolaidības dēļ; un / vai (d) ja kaitējums ir radies Tires.net pienākuma pārkāpuma dēļ, kura izpilde liek pienācīgi izpildīt līgumā un tiem jāatbilst lietotājam regulāri uzticas un uzticēšanos (galvenais pienākums).

4.2. Visos-riepas.lv ir atbildīgs par neierobežotu summu 1. punkta a), b) un / vai c) apakšpunktā minētajiem gadījumiem; burtu d) gadījumā atbildība ir ierobežota ar paredzamu, tipisku kaitējumu.

4.3 Gadījumos, kas nav minēti 1. punktā, Visos-riepas.lv atbildību neietver neatkarīgi no juridiskā pamata.

4.4 Noteikumi par atbildību iepriekšējos punktos attiecas arī uz Visos-riepas.lv amatpersonu, darbinieku un aģentu personisko atbildību.

5 Lietotāja pienākumi, aizliegta uzvedība

5.1. Lietotājs apņemas atturēties no darbībām, kas traucē vai var ietekmēt piedāvājuma funkcionālās iespējas vietnē Visos-riepas.lv (piemēram, izmantojot programmatūru vai citus skriptus). Tas jo īpaši attiecas uz "robotu", "zirnekļa" vai "bezsaistes lasītāja" programmatūras un procesu izmantošanu, kas automātiski ģenerē lietotāju pieprasījumus, izmantojot internetu.
5.2. Nevarat izmantot mūsu pakalpojumus vai to daļas bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkāda veida komerciāliem nolūkiem, piemēram, kopēt, sistemātiski izgūt, atdarināt, pārdot, nomāt vai izmantot vai piedāvāt saviem vai citiem reklāmas nolūkiem.

5.3 Visas tiesības (piemēram, autortiesības un preču zīmes) mūsu datubāzēs, datoru kanālos, tiešajam saturam, ko mēs izveidojam, ir rezervēti.

6 Datu aizsardzība

Par privātumu, lūdzu, izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku.

7 lietotāja konts

7.1. Visos-riepas.lv piedāvājumi pieteikšanās zonā ir daļa no bezmaksas personīgā konta ("Lietotāja konts") lietotājam. Lietotāja konta reģistrācija ir brīvprātīga. Lietotāja kontā lietotājs var izvēlēties / atteikties no mūsu informatīvais izdevums un iepirkšanās produktu saraksts. Lietotājs var pievienot produktus savam iepirkumu sarakstam un tos noņemt. Lietotāja konta lietotāja kontā esošo lietotāja pasūtījumu ieviešana un / vai pārvaldīšana nav iespējama.

7.2. Ja lietotājs ir klients, viņam / viņai reģistrācijas laikā jābūt vecumā.

7.3. Reģistrācijas laikā lietotājam jāaizpilda lauki, kas reģistrācijas formā ir atzīmēti kā obligāti. Tādējādi ir iespējams izvēlēties lietotāja e-pasta adresi un paroli. Lietotājvārds un dzimšanas gads ir obligāti aizpildāmie lauki.

7.4. Lietotājam nav atļauts uzturēt vairākus lietotāju kontus vietnē Visos-riepas.lv. Visos-riepas.lv patur tiesības dzēst vairākas reģistrācijas.

7.5 Informācija, ko lietotājs ievadījusi reģistrācijas brīdī (obligāta un neobligāta), - ja vien nav norādīts - ir pareizs un pilnīgs. Ja lietotājas e-pasta adrese mainās pēc reģistrācijas, lietotājam ir nekavējoties jāmaina izmaiņas sava lietotāja konta profila iestatījumos, un tajā jānorāda grozīta e-pasta adrese. Visos-riepas.lv nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies lietotājam, ja lietotājs nav ievadījis šobrīd pareizo e-pasta adresi. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt savu paroli un tā datus.

7.6 Lietotāja piekļuves dati, jo īpaši viņa vai viņas parole, ir konfidenciāli, un tiem nedrīkst un viņiem nevajadzētu dalīties ar ikvienu. Lietotāja akreditācijas dati jāuzglabā trešajām pusēm. Ja lietotājam ir pamats uzskatīt, ka trešā persona ir ieguvusi piekļuvi piekļuvei un / vai izmanto lietotāja kontu, viņam lūdz informēt Visos-riepas.lv, norādot visus attiecīgos apstākļus uzreiz, nosūtot vēstuli, faksu vai e-pastu. Visos-riepas.lv gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas, ka trešās personas piekļūst un / vai izmanto trešās personas lietotāja kontu, Lietotāja konts tiek bloķēts vai dzēsts, ļoti īslaicīgi apspriežoties ar lietotājiem.

7.7. Lietotājs ir atbildīgs par viņa vēlamo rezerves kopiju vai viņu pašu saturu.

7.8. Lietotājs nedrīkst izmantot Visos-riepas.lv nelikumīgiem nolūkiem, lai kaitējumu vai mērķa bojājumus citiem savam lietotāja kontam. Konta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta. Šo pienākumu pārkāpšana ir saistīta ar Visos-riepas.lv. izdzēst kontu. Pēc pārkāpuma lietotājs nav pilnvarots izveidot jaunu kontu Tire.net.

7.9. Lietotājs var jebkurā laikā izbeigt savu kontu, nenorādot iemeslus. Lai izbeigtu kontu un dzēstu sava lietotāja konta profila iestatījumus, lietotājam jānosūta e-pasts info@tyres.net vai TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 Munich Germany. Visos-riepas.lv var izbeigt lietotāja lietotāja kontu, nepaziņojot par to sešu nedēļu laikā mēneša beigās, nosūtot e-pastu uz lietotāja konta e-pasta adreses reģistrēto profila iestatījumus. Ar spēkā stāšanās datumu lietotāja lietotāja konts tiek pilnībā izdzēsts.

8 Nobeiguma noteikumi

8.1 Papildu līgumus par šiem lietošanas nosacījumiem nepastāv.

8.2. Ja kāds no šiem Noteikumiem ir vai kļūst nederīgs, tas neskar noteikumu spēkā esamību.
8.3. Piemēro Vācijas tiesību aktus.

8.4. Ja lietotājs ir komersants, publisko tiesību juridiskā persona vai valsts īpašais fonds, tiek piemērota jurisdikcijas vieta Visos-riepas.lv atrašanās vietā visiem strīdiem.

9 Atbildība

9.1. TyresNET ir atbildīgs par jebkura klienta vai klienta bojājumiem, piemēram, (a) nāvi, miesas bojājumus vai veselību, ko rada TyresNET vai tā likumīgais pārstāvis vai tā pakļautā aģenta veiktais pienākumu pārkāpums, arī TyresNET ir atbildīgs saskaņā ar ( b) Produkta saistību likums gadījumos, kad tiek pieņemta garantija vai krāpnieciska sagrozīšana, vai ja (c) TyresNET vai tā likumiskie pārstāvji vai nepiederošie aģenti ir tīši vai rupjas nolaidības dēļ radījuši kaitējumu un / vai (d) TyresNET ir radījis zaudējumus pienākuma pārkāpumu, kura izpilde ir būtiska līguma pienācīgai izpildei un ko klients pamatoti var paļauties (galvenais pienākums).

9.2. TyresNET ir bezgalīgs atbildīgs 1. sadaļas, a), b) un / vai c) apakšpunkta gadījumos. Attiecībā uz pārējām saistībām tiek ierobežota paredzamā līguma raksturīgā pazīme.

9.3 Citos gadījumos, kas nav minēti 1. punktā, TyresNET saistības tiek izslēgtas neatkarīgi no juridiskā pamata.

9.4. Noteikumi par atbildību iepriekšējos punktos attiecas arī uz TyresNET amatpersonu, darbinieku un aģentu personisko atbildību

10 Nobeiguma noteikumi

10.1. Vācijas tiesību akti ir piemērojami, izslēdzot ANO konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem. ES ir izveidojusi portālu, kas palīdz neapmierinātajiem klientiem. Ja jums ir kādas sūdzības par produktiem vai pakalpojumiem, kas no mums iegādāti internetā, jūs varat atrast strīdu izšķiršanas iestādes ārpustiesas risinājumam šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažām nozarēm un šajās valstīs pašlaik (no 22.06.2016. Gada) nav strīdu izšķiršanas struktūru: Horvātija, Luksemburga, Rumānija un Spānija. Tāpēc iespējams, ka jūs nevarat izmantot šo portālu, lai atrisinātu domstarpības ar mums šajās valstīs.

10.2. Papildu nolīgumus nepastāv.

10.3. Ja klients ir komersants, juridiska persona, kas ir publisko tiesību subjekts vai īpašs publisko tiesību fonds, TyresNET juridiskā adrese ir izpildes vieta un jurisdikcijas norises vieta attiecībā uz visa veida tiesvedību, pamatojoties uz šo līgumu. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad klients ir uzņēmējs, kuram nav vispārējas jurisdikcijas norises vietas Vācijā, vai arī ja tā pastāvīgā dzīvesvieta nav zināma laikā, kad tika iesniegta prasība. TyresNET iespēja celt prasību pret klientu citā juridiskajā vietā neietekmē.

10.4. Ja kāds šo noteikumu nosacījums ir pilnīgi vai daļēji spēkā neesošs, tas neietekmē atlikušo šā līguma nosacījumus, ieskaitot atlikušos noteikumus. Noteiktie noteikumi aizstāj nederīgus noteikumus. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad noteikumiem un nosacījumiem vajadzētu būt neparedzētam.

Atgriezties uz augšu